Ksenofont i jego dzieło

Ksenofont i jego dzieło
Ksenofont był uczniem Sokratesa. Od jego dzieła „Oikonomikos” pochodzi nazwa EKONOMIA ( „oikos”- dom, ojczyzna, rodzina, „nomos”- prawo). Dzieło to przedstawiało sposób w jaki należy zarządzać gospodarstwem i zwracała uwagę na korzyści płynące z podziału pracy. Ksenofont zauważył również zależność pomiędzy podziałem pracy a rozległością rynku.

Comments are closed.