Platon – wizja państwa idealnego i cel gospodarowania

Platon – wizja państwa idealnego i cel gospodarowania
Platon był autorem dzieł „Państwo” i „Prawa” w których przedstawił swoją wizję państwa idealnego. Wizja ta polegała na podziale społeczeństwa na 3 warstwy:
1.mysliciele filozofowie , których celem było zarządzanie i kierowanie państwem,
1. żołnierze wojownicy, którzy bronili państwa i dbali o przestrzeganie prawa.
2. ludzie trudniący się działalnością zarobkową tj. kupcy, rzemieślnicy.
Dwie pierwsze warstwy pozbawione były własności osobistej. Platon twierdził jednak, że w państwie w którym te trzy warstwy są sobie nawzajem podporządkowane panuje harmonia i sprawiedliwość a właśnie na sprawiedliwość społeczną powinno być zorientowane państwo. Cel państwa według Platona jest idealny i jest nim dążenie do doskonałości, której rezultatem miało być zespolenie myśli wszystkich obywateli. Platon głosił także konieczność wydalenia z państwa idealnego poetów, którzy podlegali zmiennym uczuciom i mogli stać się przyczyną rozbicia. Dążenie do doskonałości, które było zadaniem dwóch pierwszych klas wymagało według Platona uwolnienia się od trosk materialnych. Ogromnie szeroka integracja państwa według Platona obejmowała między innymi kwestie zawierania małżeństwa i regulowania liczby dzieci. Wizja Platona była wizją państwa totalitarnego.

Comments are closed.