Stosunek do niewolnictwa w starożytnej Grecji i Rzymie

Stosunek do niewolnictwa w starożytnej Grecji i Rzymie
W starożytności nastąpiło oddzielenie rzemiosła od rolnictwa, rozwijał się handel zamorski i pojawiła się wymiana towarowo pieniężna. Głoszono pochwałę pracy fizycznej a popularność zyskały twierdzenia, że „żadna praca nie hańbi, hańbi bezczynność. Jednak kiedy w gospodarce nastąpiło przejście od ustroju rodowego do niewolnictwa., wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej przejęli niewolnicy. Z czasem zmienił się stosunek do pracy, bowiem ludzie szlachetnie urodzeni nie pracowali ,prace wykonywali niewolnicy.
Z tego okresu pochodzą dzieła Homera Iliada i Odyseja, Hezjoda z Aksy, bajka „Jastrząb i słowik” oraz epos „Prace i dnie”
Gospodarka starożytnego Rzymu opierała się natomiast na podboju i pracy niewolniczej. Niewolnicy byli maksymalnie eksploatowani gdy było ich dużo, gdy liczba niewolników się zmniejszała tendencją stawało się zatrudnianie ludzi wolnych.

Comments are closed.