SCHARAKTERYZOWAĆ TYPY OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA I WYKAZAĆ ICH WPŁYW NA ŻYCIE SPOŁECZNE.

SCHARAKTERYZOWAĆ TYPY OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA I WYKAZAĆ ICH WPŁYW NA ŻYCIE SPOŁECZNE.

HIPOKRATES SKLASYFIKOWAŁ 4 TYPY OSOBOWOŚĆI: SANGWIK, CHOLERYK, FLEGMATYK I MELANCHOLIK. KLASYFIKACJA TA OPARTA JEST JEDYNIE NA TEMPERAMENCIE, TAK WIĘC MA ONA CHARAKTER PSYCHOLOGICZNY I ASPOŁECZNY.
DO NAJBARDZIEJ ZNANYCH TYPOLOGII OSOBOWOŚCI NALEŻY KLASYFIKACJA JUNGA. JEST TO PODZIAŁ NA INTROWERTYKA (ZAMKNIĘTY W SOBIE) I EKSTRAWERTYKA (OTWARTY NA LUDZI).

NATOMIAST ZNANIECKI WYRÓŻNIA 4 TYPY OSOBOWOŚCI:

1 – CZŁOWIEK DOBRZE WYCHOWANY – UMIE ZACHOWAĆ SIĘ W TOWARZYSTWIE I PONADTO JEST DOBRZE WYKSZTAŁCONY;

2 – CZŁOWIEK PRACY – WYCHOWANY WŚRÓD LUDZI PRACUJĄCYCH GŁÓWNIE FIZYCZNIE I SAM PRACUJĄCY;

3 – CZŁOWIEK ZABAWY – DĄŻY DO ZABAWY, TAKI TYP CZŁOWIEKA KSZTAŁTUJĄ WARSTWY I KLASY SPOŁECZNE, KTÓRE NIE MUSZĄ PRACOWAĆ NA WŁASNE UTRZYMANIE;

4 – CZŁOWIEK ZBOCZENIEC – NIE PODPADA POD ŻADNĄ Z WW KATEGORII.
WSZYSTKIE TYPY OSOBOWOŚCI CZY TO HIPOKRATESA, JUNGA CZY ZNANIECKIEGO MAJĄ NIEWĄTPLIWIE WPŁYW NA ŻYCIE SPOŁECZNE.

SANGWIK BĘDZIE SIĘ ŁATWO ZAPALAŁ DO CZEGOŚ, ALE I RÓWNIE SZYBKO BĘDZIE GASŁ. TEN TYP ŁATWO PODDAJE SIĘ SILNYM UCZUCIOM RADOŚCI, GNIEWU, OBRAZY ITP., LECZ SZYBKO O NICH ZAPOMNI.

CHOLERYK NATOMIAST JEST CZŁOWIEKIEM POBUDLIWYM, ALE I WYTRWAŁYM W DZIAŁANIU I UCZUCIACH.

FLEGMATYK NATOMIAST JEST MAŁO POBUDLIWY, LECZ JEST TAKŻE WYTRWAŁY W DZIAŁANIACH I UCZUCIACH. CECHUJE GO TAKŻE PAMIĘTLIWOŚĆ.

MAŁO AKTYWNY JEST MELANCHOLIK, SŁABO REAGUJE, SŁABO REAGUJE NA UCZUCIA, LECZ JEST NAJBARDZIEJ WYTRWAŁY W NICH.
KAŻDY Z TYCH TYPÓW OSOBOWOŚCI BĘDZIE MIAŁ INNY WPŁYW NA ŻYCIE SPOŁECZNE, NA SWOJĄ RODZINĘ, KONTAKT Z DZIEĆMI, TEŚCIAMI, WSPÓŁPRACOWNIKAMI.

Comments are closed.