DOKTRYNA POLITYCZNA

DOKTRYNA POLITYCZNA
to sformułowane zasady działania, cele i środki państwa, ruchu politycznego, partii pol., odnoszącej się do całokształtu zagadnień społecznych, polit., ekon., albo do jej określonego wycinka.
FUNKCJE podstawowe:
a. programowa
b. narzędzia walki o władzę
c. identyfikacyjna
d. propagandowa i agitacyjna

Uszczegółowieniem doktryny politycznej jest program polityczny.

Comments are closed.