Etapy tworzenia się partii eg Maxa Weber’a:

Etapy tworzenia się partii eg Maxa Weber’a:

1.Koterie arystokratyczne (np. familia Czartoryska)
2.Kluby polityczne (np. 1791r. – Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji – pierwszy polski klub)
3.Nowoczesne masowe partie polityczne (II połowa XIX w.) – nastawione na masowe członkostwo, propagandę, edukację, agitację polityczną, posiada bogate środki oddziaływania na społeczeństwo. Pierwsza masowa partia powstała w 1861 r. w Anglii i było to Liberalne Stowarzyszenie Rejestracji Wyborców. W Europie był to Powszechny Niemiecki Związek Robotniczy H. Lassale’a.

Comments are closed.