Grupy w relacjach makrokastralnych

Grupy w relacjach makrokastralnych

Klasa społeczna – (Marks) - oznacza wielką grupę ludzi różniącą się od innych stosunkiem do środków produkcji.

Warstwa społeczna – narzędzie analityczne grupy ludzi o jednakowej pozycji społecznej. Pojęcie wprowadzone przez M. Webera a uwarunkowane przez:
- stan posiadania
- zakres władzy
- styl życia

Przynależność do warstwy wiąże się z ww. czynnikami, które zależne są między sobą. Pojęcie warstwy społecznej to nazewnictwo grupy w makrostrukturze.
- Warstwa wyższa wyższa
- Warstwa wyższa niższa
- Warstwa średnia wyższa
- Warstwa średnia niższa
- Warstwa niższa wyższa
-Warstwa niższa niższa (tzw. lumpen proletariat)

Comments are closed.