IDEOLOGIA

IDEOLOGIA
to obraz rzeczywistości przyrodniczej lub społecznej której swój teoretyczny wyraz i teoretyczne uzasadnienie znajdują interesy poszczególnych grup społecznych, które niejednokrotnie wykluczają się wzajemnie.
Struktura ideologii:
1. opis
2. system wartości
3. dążenia
4. emocjonalne preferencje (wyrażanie interesu)

TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE IDEOLOGII:
1. SAMOOKREŚLENIE GRUPY- na podstawie akceptacji podobnych poglądów ideologicznych wyłania się określona grupa społeczna
2. KREŚLENIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA GRUPY- to przyjęcie sformułowanych w ideologii celów społ.
3. ODDZIAŁYWANIE NA INNE GRUPY- upowszechnianie swojej ideologii (media).
W szerokim ujęciu ideologia konkretyzuje się przez:

Comments are closed.