KATEGORIE INSYTUCJI I ORGANIZACJI POLITYCZNYCH

KATEGORIE INSYTUCJI I ORGANIZACJI POLITYCZNYCH
Instytucja polityczna to taka instytucja społ., która wpływa na zjawiska i procesy polit. (np. Ministerstwo Spraw Wew. i Administracji, Min. Spraw Zagranicznych)
Organizacja polityczne to zorganizowana wewnętrznie grupa społeczna dążąca do realizacji swoich celów politycznych drogą zdobycia władzy lub uzyskania na nią wpływu
Państwo to zarówno instytucja jak i organizacja, które jako jedyne może użyć legalnie siły wobec swoich obywateli.

Comments are closed.