Klasyfikacja partii polit. wg funkcji politycznych:

Klasyfikacja partii polit. wg funkcji politycznych:

1. Partie rewolucyjne - komunistyczne i niektóre partie lewicowe istniejącego systemu polit.
2. Partie reformistyczne – p. socjalistyczne, socjal – demokratyczne, chadeckie; nie chcą rozbicia systemu polit. ale chcą jego stopniowego zreformowania w ramach jego możliwości.
3. Partie konserwatywne – p. chadeckie (większość), liberlane oraz p. amerykańskie (republikańska i demokratyczna); dążą do zachowania istniejącego systemu polit., ewentualnie jego polepszenia.
4. Partie reakcyjne – przede wszystkim p. faszystowskie; dążą dp regresu (zawrócenia pewnych dokonań w ramach systemu polit.)

Comments are closed.