Klasyfikacja partii polit. ze względu na cechy komórki podst., strukturę org.:

Klasyfikacja partii polit. ze względu na cechy komórki podst., strukturę org.:

1. Partie kadrowe - mają luźną strukturę o charakterze komitetowym, w takiej partii nie ma członkostwa jako takiego, są wyborcy i sympatycy (np. partia republikańska)
2.Partie masowe – o rozwiniętej organizacji, ze względu na charakter komórki podstawowej dzielimy je na:
- partie komunistyczne jeśli funkcjonują w zakładach pracy
- partie socjaldemokratyczne (reformistyczne), to takie, które mają tzw. komórki terenowe
- partie zmilitaryzowane to tylko partie faszystowkie.
6. Partie pośrednie - sa to p. o charakterze laburzystowskim (labour – ang – praca), gdzie istnieje członkostwo pośrednie – zbiorowe (np. wstępuje się do zw. zawodowego, związek ten przystępuje do partii i tym samym członek związku stał się członkiem partii).

Społeczny skład członków partii lub wyborców: nie ma żadnej partii społ. jednorodnej. W Polsce: Partie robotnicze, chłopskie, drobnomieszczańskie, burżuazyjno – ziemskie, ludowo – drobnomieszczańskie.

Comments are closed.