Klasyfikacja partii politycznych wg Maxa Weber’a:

Klasyfikacja partii politycznych wg Maxa Weber’a:

1.Partie patronażu (interesu) – nastawione są one głównie na zdobycie władzy dla swojego przywódcy i jego najbliższego otoczenia
2.Partie światopoglądowe – nastawione są na realizację tzw. abstrakcyjnych zasad (interesów dużych grup społecznych lub całego społ.)

1.Partie honoracjorów - działały w XVIII i XIX w.; charakteryzowały się tym, iż były to ugrupowania istniejące na bazie luźnych, nietrwałych więzach (kierowane przez tzw. niedzielnych polityków)
2.Partie masowe - oparte na ścisłej organizacji, posiadały własny aparat partyjny

Comments are closed.