Koncepcja ponowoczesności w socjologii

Koncepcja ponowoczesności w socjologii
1. Dyferencjacja społeczna – kolizja norm i wartości reprezentowanych przez różne grupy społeczne, odrzucenie przymusowej homogenizacji.
2. Deinstytucjonalizacja – silne instytucje zapewniają internalizację norm i wartości odciążając jednostkę od trudu stałego podejmowania decyzji
3. Pluralizm kulturowy – pluralizm wartości, wzorców osobowych i wzorów zachowań, mnogości wyznań i religii (p. religijny), wartości (p. aksjologiczny), grup społecznych (p. społeczny), stylów i filozofii życia (p. kulturowy) oraz sił politycznych (p. polityczny). Odchodzenie od „losu” do „wyboru” od „przymusu” do „zmiennych możliwości”. Nie ma jednej obiektywnej prawdy. Kto głosi iż jego prawda jest jedyna albo najlepsza jest totalitarystą.
4. Strukturalny indywidualizm – indywidualizacja stylów życia i sposobów bycia. Wyzwolenie jednostki wszelkich przymusów i konwencji a zarazem utrata więzi społecznych i orientacji (paradoks indywidualizacji). Poszukiwanie orginalnosci i niepowtarzalności. Narcystyczny indywidualizm – dążenie do samorealizacji staje się prawem najwyższym.

Comments are closed.