Model kultury organizacyjnej E. Scheina –

Model kultury organizacyjnej E. Scheina –
wyróżnił on 3 elementy, które wzajemnie na siebie oddziałują: afektuaty, wartości, założenia. Afektuaty- werbalne, fakty sztucznie wytworzone, wytwory materialne oraz ludzkie zachowania. Wartości – ideały, cele, normy jakie organizacja ma przestrzegać (regulaminy). Założenia – ukryte, dotyczą stosunku organizacji do otoczenia; w ramach założeń występuje natura czasu, istota natury człowieka oraz stosunek do jednorodności i różnorodności.

Comments are closed.