MODEL PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNEJ składa się z następujących etapów:

MODEL PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNEJ składa się z następujących etapów:

1.Ośrodki władzy przyjmują określony cel (np. wprowadzenie ustawy) – każda decyzja polityczna jest wymuszona, np. stworzenie nowej konstytucji wynika ze zmiany reżimu.
2. Ustalenie relacji między zjawiskami a pożądanym stanem rzeczy do którego dążymy (okreslamy wpływ negatywny i pozytywny na osiągnięcie celu).
3. Formułujemy instrumenty negatywne i pozytywne osiągnięcia celu, by zneutralizować niekorzystne wpływy.
4. Podjęcie decyzji politycznej – aktu w którym zapisane są określone środki do osiągnięcia celu; ponadto w akcie tym wyznaczane są wyspecjalizowane organizacje, które mają zrealizować ten cel i są odpowiedzialne za jego realizację.

Comments are closed.