Paradygmat interpretacyjny = Socjologia życia codziennego

Paradygmat interpretacyjny = Socjologia życia codziennego

jeden z nurtów socjologii współczesnej, w którym zmierza się do wykrycia reguł kształtują­cych przebieg interakcji. Opiera się na założeniach konstruktywizmu. W odróżnieniu od ujęć tradycyjnych podkreśla się tutaj zna­czenie nieustannie zachodzącego procesu interpretowania i definiowania sytuacji przez podmiot (aktora). Do socjologii życia codziennego zalicza się takie teorie socjologiczne, jak interakcjonizm symboliczny, etnometodologię lub koncepcję dramaturgiczną Ervinga Goffmanna.

Comments are closed.