PARTIA POLITYCZNA

PARTIA POLITYCZNA
- to dobrowolny związek o ideologicznej więzi grupowej, dążący do zdobycia lub utrzymania władzy w celu realizacji programu polit., który jest funkcjonalny wobec interesów jednej grupy społ., dwóch grup społecznych lub całego społeczeństwa.

FUNKCJE:
1.Kształtowanie opinii i postaw polit.
2.Wyborcza:
- formułowanie programu wyborczego
- wyłanianie kandydatów
3. Funkcja rządzenia.

Comments are closed.