PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE

PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE

Partia – pars – część partire – dzielić

Partie funkcjonujące kiedyś to grupy rywalizujące ze sobą w obszarze sprawowania władzy lub uzyskania wpływu na tę władzę.
Trzy podst. stanowiska dotyczące istoty partii politycznej:

1. Stanowisko Maurice Duverger’a: partie polit. to przede wszystkim grupy o więzi ideologicznej (szerokie pojęcie).
2. Benjamin Constant: partie to grupy ludzi wyznających tę samą doktrynę polityczną (zawężone pojęcie).
3. David Hume przedstawił dwojakie podejście:
+ podkreślał, że dla funkcjonowania partii politycznej ma znaczenie przede wszystkim ideologia (w pierwsze fazie istnienia skupia się jednostki o tej samej ideologii)
+ jeżeli partia ustabilizuje się to sprawy ideologiczne odchodzą na bok i ważniejsza staje się organizacja partii i dyscyplina partyjna.

Ideologia wiążąca się z programem partii tworzy więzi w ramach partii politycznej – bardzo ważne są np. w partiach masowych o charakterze lewicowym. Przykładem takiej partii jest partia awangardowa proletariacka (XIX w.), która głosiła:
- przyjęcie konieczności rewolucji i dyktatury proletariatu (1903r.)
- awangardowość partii w stosunku do innych partii oraz proletariatu jako klasy (tylko ta partia ma rację)
- przyjęcie nierozłączności teorii rewolucyjnej praktyki
- przyjęcie zawodowych władz partii
- centralizm demokratyczny jako podstawa organizacji i jako pods. działania
- wyraźne określenie warunków przynależności do partii (podporządkowanie się statutowi, programowi partii).

Comments are closed.