Porządek społeczny

Porządek społeczny
T. Hobbes starał się odpowiedzieć na pytanie”skąd bierze się porządek społeczny”. Przyjmował, że z natury jest zły. Pytanie to pozostałow klasycznym nurcie socjologii. Porządek społeczny jest możliwy dzięki temu, że ludzie przestrzegają pewnych norm, reguł, podstawowych wartości. Jest to proces socjalizacji, proces transmisji wartości z pokolenia na pokolenie. Wg W. Thomasa porządek powstaje w wyniku interakcji, w momencie, kiedy społeczeństwo stosuje te same metody interpretacji.

Comments are closed.