PROCES POLITYCZNY

PROCES POLITYCZNY
– zespół zmian w następujących po sobie stadiach rozwojowych
– przyczynowo-skutkowy ciąg zjawisk polit. związanych z walką o zdobycie i utrzymanie władzy/dotyczy sfery: polityki, ekonomiki, ideologii społecznej/
Mówiąc o nim mamy na myśli zmiany jakościowe, a nie ilościowe np. transformacja ustroju gospodarczego, zakończenie procesów dekolonizacji przez St. Zjednoczone, proces rozbrojenia

Comments are closed.