Procesy przemian w strukturze społeczno – zawodowej:

Procesy przemian w strukturze społeczno – zawodowej:
1. zmiany stosunków własnościowych – rośnie klasa właścicieli, rekrutujące się – obok starych właścicieli – z dawnej inteligencji i robotników wykwalifikowanych;
2. powstanie ‘podklasy’ (underclass) składającej się z bezrobotnych, rodzin niepełnych i o bardzo niskim standardzie życiowym, obejmująca ok. 10% społeczeństwa;
3. spadek (ok. 30%) liczby robotników wykwalifikowanych. Część z nich zasila klasę właścicieli, część przeszła do underclass;
4. niewielkie zmiany wśród ludności wiejskiej;
5. wzrost zróżnicowania dochodów i poziomu życia – pojawia się polaryzacja (bieguny nędzy i bogactwa), obok underclass istnieje już nieliczna finansowa elita.

Comments are closed.