PROGRAM POLITYCZNY ma znaczenie:

PROGRAM POLITYCZNY ma znaczenie:
*materialne-to pewien system wzajemnie warunkujących się planowych działań i celów
*formalne- to dokument opisujący te działania i cele (manifest, deklaracje).

Comments are closed.