STOSUNKI POLITYCZNE - FORMY (KSZTAŁTY) STOSUNKÓW POLITYCZNYCH:

STOSUNKI POLITYCZNE - FORMY (KSZTAŁTY) STOSUNKÓW POLITYCZNYCH:

– to stosunki obejmujące relacje zachodzące między instytucjami, organizacjami politycznymi, grupami społ. i jednostkami w sferze zdobycia i sprawowania władzy polit. będącej środkiem realizacji interesów poszczególnych warstw społecznych.

FORMY (KSZTAŁTY) STOSUNKÓW POLITYCZNYCH:
*współpraca (pomoc różnych organizacji międzynarod. na rzecz krajów Trzeciego świata, pomoc humanitarna).
*kompromis (np. uzgodnienia programowe)
*walka (np. między partiami o diametralnie różnych poglądach, za którymi kryją się różne wartości)
*rywalizacja (np. między partiami polit. o podobnych poglądach)

Comments are closed.