Struktury socjometryczne

Struktury socjometryczne
wzajemne relacje w obrębie grupy (sympatie, antypatie itp.). Służą do rozpoznania struktur socjometrycznych za pomocą testów.
Pozycja socjometryczna w grupie
S= ilość faktycznych wskazań w grupie (n), do ilości wskazań możliwych (N)
W eksperymencie Ascha grupa złożona z kilku pomocników eksperymentatora i jednego studenta, (który nie wiedział o powiązaniach pozostałych uczestników z eksperymentatorem), porównywała długość trzech odcinków z odcinkiem czwartym, wybierając ten najbardziej podobny. St6udent odpowiadał jako ostatni. Podporządkował swoją odpowiedź do wszystkich wcześniejszych, pomimo, że się z nimi nie zgadzał – efekt presji grupy.

G. Tonnies – zaproponował 2 rodzaje grup:
-   gemeinshaft – grupy sąsiedzkie, rodzinne, bardziej nieformalne, bardzo bliskie stosunki,
-   gesellschaft – grupy typu zadaniowego, np. kółka zainteresowań, sekcje, w których uczestnictwo pochłania jedynie pewną część uwagi jednostki.
Czynniki konstytuujące grupę społeczną: członkowie, cele i zadania, struktura grupy, identyczność, ośrodki skupienia.
Klasyfikacja grup:
-   małe i duże,
-   formalne i nieformalne,
-   inkluzywne i ekskluzywne,
-   celowi i spontaniczne,
-   członkostwo automatyczne i z wyboru,
-   gemeinshaft (community, wspólnota) i gesellschaft (association, zrzeszenie),
-   pierwotne i wtórne
Grupa pierwotna wg Ch. Codey’a
-   rodzina,
-   grupy rówieśnicze,
-   społeczność lokalna.
Funkcje rodziny: materialno -ekonomiczna, opiekuńczo – zabezpieczająca, prokreacyjna, seksualna, legalizacyjno – kontrolna, socjalizacyjna, kulturowa, rekreacyjno – towarzyska, emocjonalno – ekspresyjna, klasowa.

Comments are closed.