Syndrom grupowego myślenia Symptomy (J. Janis):

Syndrom grupowego myślenia Symptomy (J. Janis):
1. złudzenie, że ‘niepowodzenia zdarzają się tylko innym’ – nadmierny optymizm, podejmowanie maksymalnego ryzyka,
2. wspólne tworzenia racjonalizacji, po to, aby zneutralizować ostrzeżenia, które powinny zmusić członków grupy do powtórnego rozpatrywania przyjętych założeń,
3. wiara w niepodważalną moralność grupy – ignorowanie etycznych i moralnych konsekwencji podejmowanych decyzji,
4. stereotypowa ocena przywódców wrogich grup – albo jako zbyt złych, albo jako zbyt słabych i głupich,
5. nacisk na każdego z członków grupy, który wypowiada argumenty przeciwko jakiemukolwiek grupowemu stereotypowi – danie mu do zrozumienia, że tego typu podstawy nie są mile widziane,
6. cenzurowanie własnego myślenia – minimalizowanie własnych wątpliwości i kontrargumentów,
7. złudzenie jedności stanowisk – jedność ta odzwierciedla pogląd większości,
8. pojawienie się samozwańczych ‘strażników myśli’ – członków grupy, którzy starają się nie dopuścić do niej informacji, które mogłyby naruszyć pełne zadowolenia przekonanie o efektywności i zgodnych z moralnością rozwiązań podjętych przez grupę.

Comments are closed.