SYSTEM POLITYCZNY-

SYSTEM POLITYCZNY-
układ organizacji i instytucji polit. pozostających we wzajemnym oddziaływaniu na siebie. Rozpatrujemy na 3 poziomach:
- w wymiarze globalnym (światowy system polityczny)
1. system dwubiegunowy (przed rozpadem Zw. Radzieckiego)
2. system policentryczny (wielobiegunowy)
- w wymiarze regionalnym – tu klasyfikacja odbywa się wg trzech kryteriów:
1.1. Charakter reżimu politycznego
- autorytarny,
- demokratyczno - parlamentarny,
- totalitarny (wydanie faszystowskie i komunistyczne)
1.2. Zasady organizacji aparatu państwowego:
- monarchie i republiki,
- systemy prezydialne i parlamentarne,
- systemy ze wzgl. na relację między egzekutywą (wł. wykonawczą) a legislatywą (wł. ustawodawczą):
** system prezydencki (St. Zj)
** system parlamentarno – gabinetowy (Wlk. Brytania)
** system mieszany (Francja)
** system dyrektorialny lub konwentu (Szwajcaria)
1.3. Struktura terytorialno - administracyjna
= państwa unitarne (Polska)
= państwa złożone czyli
** unia personalna
** unia realna
** konfederacja (Unia Europejska)
** federacja ( St. Zj.)

Comments are closed.