TEORIA KRĄŻENIA ELIT

TEORIA KRĄŻENIA ELIT

Teoria V.Pareto
- odrzuca ewolucję
- odrzuca postęp i rozwój – istnieje jedynie zmiana
- dominuje stan równowagi – wynikający z jedności i przeciwieństw, sprzeczności i interesów
- równowaga chwiejna i dynamiczna – kontakt jest wszechobecny (akcja – reakcja)
- wszelka zmiana ma charakter falowy
- zasadniczy podział społeczeństwa na:
 elitę – klasa ludzi, którzy w dziedzinie swej działalności
 masę – dopełnienie, część pospolita
- podział na elitę i masę wynika z:
 nierówności naturalnej ludzi
 niezmienności ich psychiki predystynującej do wygrywania i przegrywania
- elita rządząca to elita która środkami przemocy lub persfazji potrafi kontrolować zachowanie mas
- po wyczerpaniu swej energii każda elita zostaje zastąpiona inną – zakłócenie stanu równowagi poprzez nagromadzenie elementów wyższości w masie i niższości w elicie
- zmiana może mieć charakter:
 ewolucyjny
 rewolucyjny
 kooptacyjny

Comments are closed.