TEORIE ZMIANY SPOŁECZNEJ

TEORIE ZMIANY SPOŁECZNEJ
1. Rozwój społeczny a zmiana społeczna
2. Typologia teorii zmiany społecznej:
- ze względu na źródło zmiany
 zmiana pod wpływem przyczyn wewnętrznych
 zmiana pod wpływem czynników zewnętrznych wobec systemu społecznego

3. Idee zmiany:
- liniowej (św. Augustyn i in.)
- cykliczny (Platon)
- spiralnej (Vico)
- sinusoidalnej (Nitze)

Comments are closed.