TEORIE ZMIANY STRUKTURY

TEORIE ZMIANY STRUKTURY
1. Teorie ewolucyjne
H. Spencer, Taylor, Morgan
- jedność świata
- jedność natury ludzkiej
- jedność praw
- ewolucja – najbardziej powszechne prawo miary
- zmiana wszechobecna
- globalny charakter zmiany
- nierównomierność tempa zmiany
- zmiana to postęp
- ciągłość i stopniowość postępu

2. Teoria wyzwania – odpowiedzi (A.Toynbee)
- ludzie sami tworzą swoją historię (Vico, Marks)
- każda zmiana wynika z czynników obiektywnych wywołujących zmianę oraz sposobu reakcji na te czynniki grupy dysponującej władzą (elita)
- te obiektywne czynniki to wyzwanie, a reakcja grupy to odpowiedź
- proces historyczny stwarza stale wyzwanie – jest to element normalności, źródło zmiany tkwi w tym samym procesie
- odpowiedź elity zależy od kwalifikacji merytorycznych i moralnych umiejętności pociągnięcia za sobą społeczeństwa
- wyzwania spełniają rolę pozytywną lub negatywną
 negatywną gdy burzą system
 pozytywną, gdy skłaniają system do innowacji

Comments are closed.