Typy kierownictwa partyjnego:

Typy kierownictwa partyjnego:

1. Jednoosobowe (np. Samoobrona) i kolegialne (np. Platforma O.)
2. Parlamentarne i pozaparlamentarne.

Comments are closed.