Warstwa społeczna

Warstwa społeczna
zbiór jednostek o podobnej zazwyczaj sytuacji gospodarczej i zbliżonym poziomie kultury, którym obowiązek, tradycja i wszelkiego rodzaju obowiązujące zasady hierarchizacji społecznej wyznaczają dosyć wyraźnie określone i trwałe stanowisko nadrzędne, względnie podrzędne, w stosunkach z przedstawicielami innych warstw. W. Wesołowski nawiązuje do rozróżnień dokonanych przez M. Wezera w obrębie klas społecznych wyróżnia: klasę robotniczą, chłopską, drobną burżuazję, inteligencje i specjalistów, klasy uprzywilejowane dzięki własności i edukacji.

Comments are closed.