Współczesne cechy charakterystyczne obecnych systemów politycznych:

Współczesne cechy charakterystyczne obecnych systemów politycznych:

1.1.Zeświecczenie sfery polit. prowadzące do religijnej mentalności państwa.
1.2.Wytworzenie się dla nowoczesnego państwa charakterystycznej suwerenności wewnętrznej (autonomizajca s.p. wobec społeczeństwa – chodzi o relacje między rządzonymi a rządzącymi, to decyduje o tym, z jakim reżimem mamy do czynienia) i zewnętrznej (władze państwa są najwyższymi na terenie danego kraju).
1.3.Zmiana struktur panowania od państwa wieku średniego opartego na osobistych stosunkach między rządzącymi a rządzonymi do państwa funkcjonującego na danym terytorium.
1.4.Przemiany strukturalne w państwowej administracji – przejście od zaufanych wasali do kompetentnych i wykształconych urzędników w administracji państwowej.
1.5.Utrzymanie stałego wojska zarządzanego w sposób racjonalny.
1.6.Na miejscu religijno – teologicznego prawa natury pojawił się racjonalny system wartości, w którym jednostka zyskała absolutny prymat wraz z jej prawami naturalnymi (np. prawo do życia, wolności, własności prywatnej).
1.7.Rządzących i rządzonych łączy dziś symboliczna umowa społeczna – konstytucja.

Obecnie priorytetowym zadaniem państwa jest ochrona interesu społecznego jednostki i jej praw naturalnych (ideologia liberalna). To państwo jest dla społeczeństwa, a nie odwrotnie.
Kiedy pojawiły się faktycznie nowoczesne państwa? XIX w. to okres rywalizacji między suwerennością monarchii a suwerennością ludu. Przełom wieków: XIX i XX to zwycięstwo suwerenności narodu. Po I Wojnie Światowej powstają nowoczesne systemy państwowe:
# system demokracji parl.
# system autorytarny
# system totalitarny (radziecki)
Po II Wojnie Światowej nastąpiło rozbicie systemu totalitarnego. Afryka i Azja wzorowały się na systemach autorytarnych (Singapur).

Comments are closed.