ZJAWISKA POLITYCZNE /np. atak terrorystyczny, zabójstwa polityczne, bo te mają silne konsekwencje, agresja na cudze terytoria, rozwiązanie Zw. Radzieckiego/

ZJAWISKA POLITYCZNE /np. atak terrorystyczny, zabójstwa polityczne, bo te mają silne konsekwencje, agresja na cudze terytoria, rozwiązanie Zw. Radzieckiego/
- to określonego rodzaju świadome i celowe działania oraz ich wytwory zbiorowe lub jednostkowe z zakresu polityki
- to określonego typu fakty i zdarzenia traktowane w aspekcie przyczynowo-skutkowym w zakresie szeroko rozumianej polityki
ich skutkiem może być np. rozwiązanie rządu.

Comments are closed.