LEKI STOSOWANE W TERAPII BABESZJOZY (PIROPLAZMOZY)

LEKI STOSOWANE W TERAPII BABESZJOZY (PIROPLAZMOZY)

Diminazen (BERENIL):
- hamuje stadia podziału pierwotniaka przez wpływ na jego przemianę cukrową, działa bardzo krótko, ponieważ jest szybko metabolizowany,
- stosuje się s.c., i.m. u Ca 3,5 mg/kg i u Eq 5 mg/kg przez 2 kolejne dni,
- nie działa na Babesia felis,
Imidocarb (=dipropionian, IMIZOL):
- okresowo dopuszczany do obrotu w Polsce,
- stosowany jest jednorazowo i.m. lub s.c. u Bo 1,2 mg/kg, u Eq 2,4 mg/kg, u Ca 6 mg/kg,
- nie wolno stosować dożylnie!!!,
- u Bo występuje bardzo długi okres karencji po jednorazowym podaniu 90 dni na tkanki jadalne i 21 dni na mleko.
Chinuronium (ACAPRIN):
- bardzo skuteczni i toksyczny,
- hamuje procesy tlenowej fosforylacji w komórce pasożyta,
- po podaniu podskórnym (jedyna droga podania to s.c.) wywołuje pobudzenie układu parasympatycznego i uwalnianie histaminy,
- Stosowanie: u Eq 0,6-1 mg/kg, u Bo i Ov 1 mg/kg, u Ca 0,6 mg/kg.
Amicarbalid:
- nie jest stosowany w Polsce,
- jest 15 x mniej toksyczny niż chinuronium.

Comments are closed.