LINKOSAMIDY I MAKROLIDY

LINKOSAMIDY I MAKROLIDY
LINKOSAMIDY-monoglikozydy z łańcuchm bocznym pochodnych aa.
MAKROLIDY- zw. złożone z dużego makrocyklicznego pierścienia laktonowego 14, 15, 16-C do którego przyczepione są cukry. Obie te grupy antybiotyków są strukturalnie różne ale maję wiele wspólnych właściwości: 1. Są zw. zasadowymi o b. dobrej rozp.w tłuszczach co ułatwia ich przenikanie przez bariery kom. 2. Mają z tego wzg. podobne parametry farmakokinetyczne 3. Bakteriostatyczne 4. Łączą się z 50S rybosomu 5. Aktywne wobec G+ i Mycoplasm i bakt. beztl. 6. G – są niewrażliwe z wyj. jozamycyny.

Comments are closed.