LINKOSAMIDY

LINKOSAMIDY
Linkomycyna, klindamycyna, pyrlimycyna (aktywniejsza od klindam.2-20x ze wzg. na koncentracje w tkankach, stosowana przy chronicznym mastitis od G+). Bakteriostatyczne, łączą się z 50S rybosomu, hamują synteze białek bo są inhibitorami peptydo- transferaz.Spektrum umiarkowane. Wiele G- jest niewrażliwych bo nie przenikają przez ścianę kom. Średni zakres:G+,tlenowce i beztlenowce G+G-, wrażliwe zwł. na klindamycynę Fusobacterium spp, beztlenowe koki, Serpulina, S. Aureus, Toxoplasma. B.d. na Clostridium i Mycoplasma- słabiej niż makrolidy podobnie jak erytromycyna. Słabsze od makrolidów na G- niewrażliwe: Pseudomonas, Pasterella, Haemophilus.Słabo na mykoplazmy Dobrze lub b. dobrze (klindamycyna) wchłaniaja się z p.pok (treść obniża) i i.m.. Wysokie steż. W 90% łączą się z białkami krwi. Słabo przez BBB W tk. Np. wymie 4-7 niż we krwi,przechodzą przez łożysko i do mleka, także w szpiku, kościach (10-20% stęż. w surowicy) i kom. fagocyt. W makrofagach st. do 50xwyższe niż w osczu. Metabolizowane w wątrobie, wydalane z żółcią, 20% w formie aktywnej z moczem. Mało toksyczne dla psów , kotów, świń (rzadko biegunka po p.os) NIE STOSOWAĆ U KONI! (krwawa biegunka, zap. j.grubego) ostrożnie u Ru, nie stosować u zw. z rozwiniętą funkcją przedżołądków (ketoza, biegunki) Toksyczne dla owiec królika świnki morskiej chomika ( Clostridium dif. jest niewrazliwy, silne namnażanie w j.grubym) Synergizm linkomycyna+spektynomycyna. Synergizm lub addycja: linkomycyna+ gentamycyna, klindamycyna+ aminoglikozydy, klindamycyna+ metronidazol, Addycja:klindam+ sulfametoksazol+ trimetoprim. Antagonizm z makrolidami i fenikolami( konkurencje o ten sam receptor) Oporność krzyżowa całkowita miedzy linkomycyna a klindamycyną. Możliwa oporność krzyż. linkosamidy –makrolidy i streptograminami tzw. oporność MLS Zastos. Su, drób, Ca, Fe, młode Ru (zap. płuc, stawów kości zatok worków powietrznych, CRD, dyzenteria, zak. tk. miękkich, infekcje prostaty, choroby przyzębia), krowy dowymieniowo w mastitis np. linkomycyna+ neomycyna i steryd(deksametazon)

Comments are closed.