MONOBAKTAMY

MONOBAKTAMY
Antybiotyki z jednym pierścieniem -laktamowym, jedyny stosowany to aztreonam, hamuje syntezę ściany kom. Działa głównie na G- łącznie z Pseudomonas, Proteus i Serratia, nie działa na tlenowce i beztlenowce G+. Farmakokinetyka: nie wchłania się z p.pok, może być podawany IV, IM, z białkami wiąże się w 50% i łatwo przenika do tkanek, w stanach zapalnych też do CUN, ulega nieznacznej biotransformacji, wydalany przez nerki w postaci nie zmienionej. Działanie: dobrze tolerowany, nie zaburz podstawowej flory jelitowej. 300mg-1g 3 x dziennie. Zastosowanie: zakażenia dróg moczowych i oddechowych oraz inne spowodowane przez G-. Kojarzenia: wykazuje synergizm z aminoglikozydami w stosunku do Pseudomonas, z moksalaktamem w stosunku do Actinetobacter i enterobacteriaceae. Kojarzenie z ampicyliną, oksacyliną, klindamycyną i metronidazolem rozszerza działanie na G+

Comments are closed.