Antybiotyki przeciwbakteryjne:

Antybiotyki przeciwbakteryjne:
1. Antybiotyki -laktamowe (penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy,
2. Antybiotyki aminoglikozydowe (streptomycyna, neomycyna, kanamycyna, gentamycyna, apramycyna, spektynomycyna, tobramycyna, amikacyna).
3. Tetracykliny naturalne: tetracyklina, oksytetracyklina, chlortetracyklina, modyfikowane: doksycyklina, minocyklina, rolitetracyklina, metacyklina)
4. Fenikole (chloramfenikol, florfenikol, tiamfenikol)
5. Antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, tylozyna, tylmikozyna, tiamulina, spiramicyna, jozamycyna, walnemulina, oleandomycyna)
6. Linkosamidy (linkomycyna, klindamycyna, pyrlimycyna)
7. Antybiotyki polipeptydowe )bacytracyna, polimyksyna B, kolistyna)
8. Antybiotyki glikopeptydowe (wankomycyna, teikoplanina)
9. Inne (np. ansamycyny)
MECHANIZM DZIAŁANIA:
a)hamowanie budowy ściany (-laktamy, bacytracyna, […]

BETA-laktamy

BETA-laktamy
Bakteriobójcze (hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii, której podstawę szkieletu tworzy muramina). Mechanizm ten jest realizowany w trzech etapach:
1. Przyłączanie leku do swoistych białek PBP, które są rodzajem receptora dla leku w kom. bakteryjnej,
2. Zahamowanie syntezy ściany kom. przez zablokowanie transpeptydazy, enzymu katalizującego odłączanie D-alaniny od pentapeptydu, który dzięki temu zyskuje zdolność krzyżowego łączenia łańcuchów peptydoglikanowych, tworzących […]

KARBAPENEMY

KARBAPENEMY
Tienamycyna, kwasy oliwanowe ( inhibitory -laktamaz), imipenem (jedyny stosowany), hamują biosyntezę ściany kom. Imipenem posiada najszersze spektrum działania z pośród wszystkich antybiotyków, działa na G+ i G-, na tlenowce i beztlenowce łącznie z Proteus, Pseudomonas, bacterioides fragilis. Farmakokinetka : nie wchłania się z p.pok., podawany pozajelitowo, z białkami wiąże się w 20-25%, ulega rozkładowi pod […]

CEFALOSPORYNY

CEFALOSPORYNY
I generacja: cefalotyna, ceradyna, cefaleksyna, cefacetryl, cefapiryna, cefazolina, cefadroksil,
II generacja: cefamandol, cefuroksym, cefaklor
III generacja cefoperazon, ceftiofur, cefquinom, moksalaktam
CEFALOSPODRYNY DO STOSOWANIA DOWYMIENIOWEGO I – cefapiryna, cefaleksyna, cefacetryl II – cefuroksym, III – cefoperazon, cefquinom
CEFALOSPORYNY DO STOSOWANIA DOUSTNEGO I – cefaleksyna, cefradyna, cefadroksil, II – cefuroksym, cefaklor,
MECHANIZM DZIAŁANIA – bakteriobójczy, mechanizm działania […]

Inne leki przeciwwirusowe

Inne leki przeciwwirusowe
1.AMANTADYNA
- hamuje odsłanianie i uwalnianie wirusowego genomu w zakażonych komórkach oraz hamuje penetrację wirusa do wnętrza komórki gospodarza,
- stosowana w profilaktyce grypy, wykazuje aktywność we wczesnych stadiach interakcji wirus – gospodarz,
- stosowany PO 100mg co 12h lub 24h,
- działanie niepożądane: zaburzenia ze strony CUN – wpływ na przekaźnictwo dopaminergicznego, zwiększona pobudliwość, zaburzenia snu, omamy,
- była stosowana w leczeniu […]

Leki działające przeciw Retrovirus

Leki działające przeciw Retrovirus
1. ZYDOWUDYNA
- jest analogiem tymidyny, po wniknięciu do komórki ulega fosforylacji przy udziale kinazy tymidynowej do trifosforanu zydowudyny, który hamuje konkurencyjnie odwrotną transkryptazę wirusa,
- oporność rozwija się na skutek punktowych mutacji w koloniach wirusa,
- wrażliwe są: HIV i T-limfotropowy wirus białaczki,
- zmniejszając replikację wirusów zwiększa przejściowo również liczbę limfocytów T indukująco –wspomagających, efektem działania jest wydłużenie […]

Leki działające przeciw Herpesvirus

Leki działające przeciw Herpesvirus
I. Grupa nukleozydów pirymidynowych.
1.IDOXYURYDYNA
- typowy przedlek (jest nieaktywny farmakologicznie, dopiero jej metabolit w postaci trifosforanu jest aktywna),
- w postaci trifosforanu jest wszczepiana do nowego łańcucha DNA, gdzie zastępuje T i tym samym powoduje powstanie nieprawidłowego DNA,
- oporność na idoksyurydynę rozwija się powoli,
- działa na komórki z wirusem i komórki gospodarza,
- stosowanie idoksyurydyny ograniczone jest […]

LEKI PRZECIWWIRUSOWE

LEKI PRZECIWWIRUSOWE
W chemoterapii przeciwwirusowej istnieją trudności wynikające z obligatoryjnej zależności replikacji wirusa od metabolizmu komórki gospodarza oraz z faktu, że na stosowaną chemoterapię wrażliwe są nie jeden, lecz kilka specyficznych dla wirusa enzymów.
Leki blokujące replikację wirusa w identyczny sposób oddziaływują na procesy zachodzące w komórkach gospodarza, przy czym granica między dawką efektywną, a toksyczną jest […]

NITROIMIDAZOLE

NITROIMIDAZOLE
1. Metronidazol
2. Dimetridazol
3. Ronidazol
4. Karnidazol
Nitroimidazole należą do Aneksu IV
Ogólna charakterystyka:
- działa bakteriobójczo na G+ oraz beztlenowce G- ( w tym na Treponema hyodysenteriae),
- działa pierwotniakobójczo,
- mechanizm działania: rozrywa nić DNA, hamują DNA-zę I,
- wchłaniają się dobrze (60%-70%) lub bardzo dobrze (80%-90%) z p. pok.,
- miejscowo (IM,SC) mogą wywoływać martwicę, ropień,
- oporność bakterii rozwija się wolno, ale jest krzyżowa w obrębie nitroimidazoli, występuje rzadko,
- czasami występuje oporność […]

Inne leki przeciwzapalne

Inne leki przeciwzapalne
Hialuronian sodu (HYONATE) = mukopolisacharyd o dużej cząsteczce w postaci soli sodowej:
- kwas hialuronowy jest połączeniem N-acetylo-D-glikozaminy z kwasem D-glukuronowym winglikozydowym,
- kwas hialuronowy w postaci polimerów jest składnikiemmazi stawowej, której zapewnia odpowiednią lepkość i spoistośc, ma powinowactwo do wody, produkowany jest przez błonę maziową torebki stawowej,
- kwas hialuronowy jest elementem budulcowym częście szklistej chrząstki stawowej, ułatwie […]