CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM
SCHORZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO U BYDŁA.
U podstaw czynników ryzyka związanego z występowaniem schorzeń układu oddechowego u bydła znajduje się szeroko pojęta zoohigiena, dobrostan zwierząt, mikroklimat, żywienie, wreszcie obsługa i hodowca. Złe warunki hodowli, bezpośrednio przyczyniają się do obniżenia odporności zwierząt, pojawiają się problemy ze zdrowiem, za których wystąpienie odpowiada hodowca, czego często […]

KASTRACJA SAMCÓW ( ORCHIECTOMIA , CASTRATIO )

KASTRACJA SAMCÓW ( ORCHIECTOMIA , CASTRATIO )
TRZEBIENIE - polega na odjęciu gruczołów płciowych uniemożliwiając produkcję komórek płciowych .
STERYLIZACJA - uniemożliwienie wydostawania się komórek płciowych .
1 . początki- epoka kamienia ( neolit)
2 . Egipt- trzebienie buhajów ofiarnych
3 . Homer- opis trzebienia knurów
4 . Hipokrates- dokładny opis
CELE KASTRACJI- WSKAZANIA :
1 . GOSPODARCZE
* tkanka mięśniowa poprzerastana tłuszczem
*szybsze […]

*WNĘTROSTWO ( CRYPTORHISMUS)

*WNĘTROSTWO ( CRYPTORHISMUS)
PIES
- niezstąpienie jąder do moszny
- często dziedziczna ( boksery , pudle)
- dotyczy obu lub jednego jądra
- u psów może być zatrzymane :
* w okolicy zewnętrznego pierścienia pachwinowego ( powiększone , niebolesne)
* zatrzymane w jamie brzusznej ( mniejsze , miękkie)
- jądra wnętrów wykazują tendencję do nowotworzenia (wysoka temperatura)
KOŃ
- najczęsciej u koni - agresywność 2%
-jądro […]

*PRZEMIESZCZENIE JĄDER (ECTOPIA TESTES) .

*PRZEMIESZCZENIE JĄDER (ECTOPIA TESTES) .
Jądro może znajdować się pod skórą brzucha lub przyśrodkowej stronie ciała . U psów wnętrów czasami jądro zstąpiło do moszny , a potem conęło się do jamy brzusznej . U koni tak nie jest .
KASTRACJA KONI
1 . Przygotowanie do operacji
* dieta ( ogiery od tygodnia)
* dokładne zbadanie pacjenta 2-3 […]

KASTRACJA OGIERA (WYKONANIE)

KASTRACJA OGIERA (WYKONANIE)
BADANIE KLINICZNE:
*pełne ze szczególnym uwzględnieniem układu moczowo-płciowego
* wykluczamy : zołzy ,zapalenia górnych dróg oddechowych gronkowca złocistego gdyz są to przeciwwskazania do kastracji
* podczas badania jedną ręką trzymamy za grzywę ,drugą jak raz dotkniemy moszny już nie odchodzimy -chodzimy za koniem bo inaczej nie da nam się zbadać
* okolica moszny : czy jest prawidłowa […]

TRZEBIENIE KONIA LEŻĄCEGO

TRZEBIENIE KONIA LEŻĄCEGO
A) BEZ ZDJĘCIA OSŁON
* położenie boczno-lewe z podciągnięciem prawej tylnej kończyny za pomocą linki przechodzącej przez kark
* bardzo dobry dostęp do moszny
* jądro + osłona własna
1 . nie golimy moszny
2 . klęczymy od strony grzbietu
3 . dwa cięcia długości jądra 2-3 cm na boki od szwu mosznowego ( trzymamy za powrózki) . Jest […]

ZACHOWANIA ZABAWOWE u świń

ZACHOWANIA ZABAWOWE u świń
Występuje wyraźne pokrewieństwo pomiędzy zabawą a zachowaniami poznawczymi. Zabawa jest może najlepiej scharakteryzowana przez to , że jest parametrem określającym zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt. Chociaż zachowania związane z zabawą są podobne do poznawczych, kieruje nimi inna motywacja.
U prosiąt możemy zauważyć wiele zabaw, o ile nadaje się do tego otoczenie. Do zabawy […]

AGRESJA u świń

AGRESJA u świń
Agresywność u świń objawia się w różny sposób. Wyróżnia się agresywność:
• ostrą
• chroniczną
• nieprawidłową
Agresywność ostra występuje np. wtedy, kiedy do wcześniej zasiedlonego kojca wprowadzone zostanie obce zwierzę. W trakcie ustalania nowej hierarchii w stadzie, agresja skierowana jest na nowego osobnika, co dość często prowadzi do zagryzienia wprowadzonej sztuki.
Agresywność chroniczna występuje okresowo pod wpływem różnych […]

HIERARCHIA STADNA ŚWIŃ

HIERARCHIA STADNA ŚWIŃ
Grupowe utrzymywanie świń jest naturalnym sposobem chowu i wiąże się ze zjawiskiem porządku socjalnego. Najwcześniejsze przejawy porządku socjalnego można zaobserwować w pierwszych dniach po urodzeniu prosiąt, kiedy w czasie kolejnych ssań poszczególne osobniki starają się zająć najbardziej mleczne sutki ( przednie sutki ). Zależność ta zwana jest […]

WIELKOŚĆ GRUPY I ZAGĘSZCZENIE – świnie

WIELKOŚĆ GRUPY I ZAGĘSZCZENIE – świnie
Tworzenie grupy świń nie jest pozostawione im samym, ale dokonywane jest przez człowieka – musi on więc brać pod uwagę wielkość grupy, jej zagęszczenie oraz środowisko ich utrzymania.
W zagrodach dla tuczników są trzymane zwierzęta w ilości 6 – 16, a długość korytarza musi być dopasowana do ilości zwierząt, przy czym […]