TWORZENIE GRUPY – świnie

TWORZENIE GRUPY – świnie
Świnie mają wybitną potrzebę kontaktów socjalnych – jest to szczególnie widoczne w sytuacjach stresujących (np. w transporcie), gdy usiłują one zawsze dołączyć do jakiejś grupy świń. Kontakt zachowany jest przez kontakt wizualny, wydawanie dźwięków oraz bezpośredni kontakt ciał.
Świnie żyją zazwyczaj w stadach mniejszych niż 10 sztuk, ale są i grupy dochodzące […]

ROZMOWY ŚWIŃ

ROZMOWY ŚWIŃ
Dźwięki odgrywają znaczącą rolę w kontaktach socjalnych świń. Można podać kilka najbardziej charakterystycznych przykładów:
• najbardziej znany chyba jest odgłos wydawany z bólu który jest bardzo głośny, przenikliwy i długotrwały. Inne świnie zupełnie na taki odgłos nie reagują, z wyjątkiem lochy – matki, która reaguje na taki okrzyk ze strony swoich dzieci.
• dźwięk ostrzegawczy z kolei jest […]

GRUCZOŁY ZAPACHOWE – świnie

GRUCZOŁY ZAPACHOWE – świnie
Najbardziej charakterystyczny jest oczywiście zapach knura, który jest wytwarzany w napletku po osiągnięciu przez niego dojrzałości płciowej. Na ten zapach szczególnie silnie reagują lochy w okresie rui. Dodatkowo na wewnętrznej stronie stawu nadgarstkowego znajduje się u świń rząd 4 lub 5 gruczołów zapachowych. Poza tym cała skóra zwierząt wydziela typowy dla […]

ROZPOCZĘCIE KONTAKTU I KONTAKTY WZAJEMNE MIĘDZY ŚWINIAMI

ROZPOCZĘCIE KONTAKTU I KONTAKTY WZAJEMNE MIĘDZY ŚWINIAMI
Kontakty wzajemne są dla świń bardzo ważne, gdyż są to „zwierzęta towarzyskie”.
Kiedy świnie spotykają się w normalnych okolicznościach (nie bezpośrednio przed transportem, przy przechodzeniu do zagród w rzeźni czy innych stresujących sytuacjach), dużą rolę odgrywa u nich możliwość widzenia współtowarzyszy. Świnia staje, spoglądając na drugie zwierzę, gwałtownie poruszając głową […]

Wpływ światła na zachowanie świń

Wpływ światła na zachowanie świń
Światło warunkuje prawidłowy rozwój, a jednocześnie dostarcza szczegółowych informacji o otoczeniu, ułatwia świniom wyszukiwanie paszy, wzmaga aktywność ruchową. W czasie skracania dnia świetlnego u prosiąt zmniejsza się czas ssania i wypoczynku a zwiększa czas ruchu.
Natomiast w czasie wydłużonego dnia świetlnego zwiększa się zarówno czas ssania, jak i ruchu, a czas wypoczynku […]

Wpływ temperatury pomieszczeń na zachowanie się świń

Wpływ temperatury pomieszczeń na zachowanie się świń
Wymagania termiczne świń są bardzo zróżnicowane w zależności od wieku, masy ciała, a także systemu utrzymania i poziomu żywienia.Największy wpływ temperatury na zachowanie się świń zaznacza się na etapie odchowu prosiąt. Nowo narodzone prosięta nie mają jeszcze prawidłowo rozwiniętego mechanizmu termoregulacji – dlatego starają się instynktownie zapobiegać dużym utratom […]

ZACHOWANIE ŚWIŃ

ZACHOWANIE ŚWIŃ
Zachowanie gatunkowe świń jest w dużym stopniu narzucone i ograniczone przez system utrzymania.Często nie są one w stanie wyrazić zachowań, które są inicjowane przez bodźce pochodzenia endo- i egzogennego. Ze względu na sposób chowu, nie wiemy też czy w taki sam sposób i w tym samym stopniu byłyby te zachowania wyrażane w naturze […]