*PRZEMIESZCZENIE JĄDER (ECTOPIA TESTES) .

*PRZEMIESZCZENIE JĄDER (ECTOPIA TESTES) .
Jądro może znajdować się pod skórą brzucha lub przyśrodkowej stronie ciała . U psów wnętrów czasami jądro zstąpiło do moszny , a potem conęło się do jamy brzusznej . U koni tak nie jest .
KASTRACJA KONI
1 . Przygotowanie do operacji
* dieta ( ogiery od tygodnia)
* dokładne zbadanie pacjenta 2-3 dni przed zabiegiem ( stan ogólny)
* dokładne zbadanie układu moczowo-płciowego ( zewnątrz i per rectum)
-szerokość pierścienia pachwinowego zewnętrznego i wewnętrzengo
-powrózek nasienny ( krył czy nie)
- czy oba jądra są na miejscu
- czy zachowany jest stożkowaty kształt worka pachwinowego
* powyżej 3 palców -wskazanie do kastracji metodą z odjęciem osłon , żeby nie było wejścia do jamy otrzewnej
* wybór metody:
A) na stojąco ( powszechna)
1-2 cm3 Domosedanu
4-5 cm3Butorfenolu
*brak aseptyki ( zakażenia)
* wypadnięcie jelit lub sieci ( do kliniki , spiąć bakhausami)
* znieczulenie miejscowe , ale jest ból . Jest immobilizacja koni nie ma siły kopnąć .
* nie ma ryzyka urazów mechanicznych w wyniku kładzenia i podnoszenia konia
* tłocznia brzuszna słabiej napiera na ranę operacyjną
* trudna pozycja chirurga
* mała ilość pomocników
* stosuje się emaskulator rzadziej kleszcze Sanda
B) na leżąco ( bezpieczna)

1 cm3 Domosedanu
8-10 g / 100 kg Gwajamaru
Polokaina w linii cięcia lub Topental jako krótkodziałający barbituran 5-10 mg/kg
* precyzyjna aseptyka
* ułożenie boczne lewe lub grzbietowo-boczne
* wygoda działania
* stosowana w klinice
* kleszcze Sanda , emaskulator ,kleszcze Królikowskiego , kleszcze Reynalda , leszczotki
* możemy stosować metodę z częściowym lub całkowitym wycięciem osłonek
POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE
* spleść włosy ogona i wywiązać go na bok
* zapewnić dużo ruchu
* nie dotykać rany
* na pastwisko następnego dnia
* miejsca wolne od kurzu
* gdy brzegi rany zamkną się i zacznie zalegać wysięk należy je rozerwać
POWIKŁANIA POKASTRACYJNE :
1 . Nieodpowiednie przygotowanie dietetyczne lub wzięcie zwierzęcia wprost od pracy lub niedostateczne znieczulenie może spowodować
*złamanie kości udowej
* rzadziej kręgosłupa
* zapalenie mięśni grzbietu
2 . KRWOTOK - w przypadkach niedokładnego podwiązania powrózka nasiennego . Takie krwawiące naczynia trzeba podwiąać . Najczęściej dają się zasznurować i nie zagrażają życiu zwierzęcia z wyjątkiem osobników o obniżonej krzepliwości krwi .
A-zaraz po operacji może pochodzić z naczyn podskórnych lub błędó technicznych ( przecięcie gałązek tętnicy sromowej zewnętrznej , uszkodzenie żyły , ukośne przecięcie tętnicy)
B-w kilka godzin po operacji wynika z rozdzielenia się sklejonych ścianek tętnicy lub wypchnięcia przez prąd krwi słabo tkwiącego zakrzepu
C- po kilku dniach-zdarza się bardzo rzadko , wynika z oddzielenia się zakrzepu od ściany naczynia w wyniku procesu zakażnego
1 . najniebezpieczniejszy jest krwotok z tętnicy nasiennej ( jądrowej) krew wypływa silnym strumieniem
2 . krwotok z tętnicy sromowej zewnętrznej jasna krew wycieka cienkim ciągłym strumieniem
3 . krwotok żylny - krew wycieka rzutami co pewien czas , gromadzi się ,zatrzymuje w głębi rany i od czasu do czasu zostaje z niej wurzucona ( najczęściej przy poruszaniu się zwierzęcia )
LECZENIE:
* znależć naczynie i podwiązać
* zacisnąć kleszczykami naczyniowymi na 24 godziny
* tamponowanie - tampon do rany pokastracyjnej ,gromadzi się krew , powstają skrzepy w ranie , ponad nim zaszywamy skórę moszny szwem ciągłym . Na drugi dzień je przecinamy i tampon sam wypada
Krwotoki ułatwiaja zakażenia .
3 . WYPADNIĘCIE SIECI LUB JELIT
nastepuje przez kanał pochwowy najczęściej zdarza się przy kastrowaniu na stojąco i wynika z pracy tłoczni brzusznej . Predysponowane są zwierzęta z szerokim kanałem . Parcie jest wynikiem bólu ( niedostateczne znieczulenie) . Konia należy natychmiast położyć , wsunąć trzewia do jamy brzusznej i spiąć backhausami i kierujemy konia do kliniki . Czasami może się zdarzyć wypadnięcie jelit zaraz po zabiegu wykownywanym na stojąco (wysiłek przy podnoszeniu się) wytrzewienie
4 . OBRZĘKI ZASTOINOWE w okolicy moszny i fałdu napletka . Jest to obrzęk niezapalny -tkanki ulegają surowiczemu nacieczeniu pod wpływem urazu . Jest to powikłanie mało szkodliwe ,ale może stać się poważne gdy podczas zabiegu zastosowano fenotiazynopochodne trankwilizatorów powodujące znaczne i długotrwałe wysunięcie prącia z napletka . Podobnie u koni nie należy stosować Combelenu , pochodnych promazyny , gdyz prowadzi do porażenia i wypadnięcia prącia . Zapobieganie i leczenie polega na zapewnieniu koniowi ruchu , masaż i podtrzymanie prącia płatem płótna . Wszelkie uszkodzenia sprzyjają zakażeniu i przejściu w obrzęk zapalny .
5 . ZAKAŻENIE RANY POKASTRACYJNEJ- najczęstsze powikłanie wynikające z niezachowania zasad aseptyki . Przyczyny:
* użycie brudnych narzędzi
* zabrudzenie kurzem
* wtórne zakażenie tym łatwiejsze im dłuższy pozostawimy kikut powrózka nasiennego
* nie wywiązanie ogona po kastracji
* niewłaściwe opatrywanie rany
* mało ruchu co powoduje zbyt wczesne sklejenie się brzegów rany i zatrzymanie w ranie krwi i wysięku- nie ma ujścia i jest przyczyną zapalenia
* zbyt krótkie cięcie podczas operacji -szybko sklejają się brzegi rany- zakażenie
Już na drugi dzień po kastracji koń powinien być lonżowany przez 20 min . 2-3 razy dziennie .
Nigdy nie szyjemy po kastracji , wysięk musi uchodzić . Szyć można tylko wtedy gdy odejmujemy jądra razemz moszną ( operacyjnie ale robimy to batdzo rzadko)
* obecność dużej ilości tkanek zmiażdżonych narzędziami podczas zabiegu
OBJAWY :
* 3 dnia podwyższona temperatura ciała
* ciepłe obrzmienie moszny
* osłonka pochwowa zgrubiała i tkliwa
* płyn w jamie pochwowej
* masy martwej rozpadającej się tkanki
* rzadko ale niebezpieczne zakażenie beztlenowcowe
* przy zakażeniu osłonek wyczuwalny kikut powrózka
LECZENIE :
* otwarcie rany
* odkażanie okolicy rany
* usuwamy martwe masy tkanek ( nie uszkodzić zakrzepu na tętnicy)
* przepłukujemy i sączkujemy ranę
* dokładne mycie ,toaleta
* płukanie -płyn Oliwkowa
* wskazany ostrozny ruch konia
* ewentualne smarowanie maściami
* ogólne stosowanie antybiotyków co drugi dzień 6 cm/100kg im
Jeżeli proces utrzymuje się dłużej i przechodzi w ropny wskazane jest wycięcie schorzałej części kikuta powrózka i osłonki pochwowej jak przy :
6 . WŁÓKNIAK ZAKAŹNY POWRÓZKA NASIENNEGO potocznie zwany przetoką kikuta powrózka nasiennego .
* duży miejscowy rozrost tkanki włóknistej
* twarde zgrubienia wokół ognisk martwicowo ropnych
* zakażenie gronkowcem złocistym ( staphylococcus aureua)
* liczne drobne przetoki pozostawiające blizny
Zapalenie to rozwija się powoli i spostrzega się je dopiero po kilku miesiącach od zabiegu ( do 1 roku) . Może być przyczyną kulawizny . Schorzenie to może mieć postać łagodną lub złośliwą wtedy gdy proces chorobowy przesunął się w głąb kanału pochwowego , co można stwierdzić badaniem przez prostnicę - nie nadaje się to do operacyjnego leczenia . Przy łagodnym procesie leczenie polega na wycięciu kikuta i powrózka ( nawet bardzo dużego gaza) co szybko prowadzi do wyleczenia . Nie powinno się szyć takiej rany . Rana kastracyjna normalnie goi się jeden miesiąc . .
7 . ZIARNINIAK KIKUTA POWRÓZKA NASIENNEGO .
Przyczyny:
* wypadnięcie błony kurczliwej
* zbyt długi kikut powrózka
* wypadnięty kawałek sieci
*wystające brzegi osłonki pochwowej
Wystające tkanki bardzo szybko pokrywają się ziarniną ( może być zakażenie) , może dojść do zrostów . Naskórek nie pokrywa ziarniny lecz produkuje coraz grubszy wał , który wkrótce ciasnym pierścieniem obejmuje szypułę wynujałości i stopniowo zaczyna tamować odpływ krwi żylnej co sprzyja rozrostowi narośli .

Comments are closed.