TRZEBIENIE KONIA LEŻĄCEGO

TRZEBIENIE KONIA LEŻĄCEGO
A) BEZ ZDJĘCIA OSŁON
* położenie boczno-lewe z podciągnięciem prawej tylnej kończyny za pomocą linki przechodzącej przez kark
* bardzo dobry dostęp do moszny
* jądro + osłona własna
1 . nie golimy moszny
2 . klęczymy od strony grzbietu
3 . dwa cięcia długości jądra 2-3 cm na boki od szwu mosznowego ( trzymamy za powrózki) . Jest to śmiałe szybkie i głębokie cięcie przechodzące przez wszystkie warstwy osłonek ( lub stopniowo)
4 . wysuwa się jądro- chwytamy je kleszczami tkankowymi - silny skurcz mięśnia dżwigacza jądra
5 . chwytamy najądrze kleszczykami Alisa
6 . przecinamy więzadło ogona najądrza i rozrywamy krezkę powrózka nasiennego od osłonki pochwowej wspólnej
7 . przerywamy ciągłość powrózka nasiennegowysoko i pod kątem prostym
* metoda Jacouleta - cięcie przez przegrodę moszny
8 . kleszcze należy zdejmować wolno- trzymamy chwilę
B) ZE ZDJĘCIEM OSŁON
* położenie na grzbiecie , nie ma możliwości zrobienia tego innym sposobem . Kończyny tylne mocno odchylone do tyłu .
* bardzo dobry dostęp do pierścienia pachwinowego zewnętrzengo
* jądro+osłona własna+osłona wspólna
I . CZĘŚCIOWYM
tylko częściowe usunięcie osłonki wspólnej - rzadko stosowana
* metoda Kulczyckiego lub Van der Elsta
II CAŁKOWITYM
* zalety :
-najlepsze warunki odpływu z rany
-zmniejszenie pustej przestrzeni po usunięciu jąder
- zapobiega przedwczesnemu zamknięciu się brzegów rany
- zabezpiecza przed wysuwaniem się
Metoda Schouppego:
1 . nie golimy moszny
2 . lekarz za guzami kulszowymi
3 . jak przy poprzedniej metodzie cięcia , ale przecinamy skórę moszny i błonę kurczliwą
4 . odkryty zostaje otoczony osłonką pochwową powrózek nasienny i przylegający do niego mięsień dżwigacz jądra
5 . na tempo odpreparowujemy go od powrózka nasiennego ( osłonki pochwowej wspólnej) a nastepnie miażdżymy go emaskulatorem ( zamknięcie naczyń włosowatych ) i odcinamy
6 . jak najbliżej pierścienia pachwinowego zewnętrznego zakładamy pętlę kastracyjną , robimy dwie przewiązki w odstepie centymetra z jednej nici - powstaje między nimi pęcherzykowate uwypuklenie tkanek . 7 . 1 cm poniżej miażdżymy powrózek kleszczami Sanda i odcinamy .

Comments are closed.