WIELKOŚĆ GRUPY I ZAGĘSZCZENIE – świnie

WIELKOŚĆ GRUPY I ZAGĘSZCZENIE – świnie
Tworzenie grupy świń nie jest pozostawione im samym, ale dokonywane jest przez człowieka – musi on więc brać pod uwagę wielkość grupy, jej zagęszczenie oraz środowisko ich utrzymania.
W zagrodach dla tuczników są trzymane zwierzęta w ilości 6 – 16, a długość korytarza musi być dopasowana do ilości zwierząt, przy czym świnie powinny być podobnej wielkości i wagi, żeby się nie odpychały nawzajem od koryta i żeby miały podobne przyrosty wagi.
Wielkość grupy nie jest ściśle określona, wiele zależy od takich warunków jak np. wyłożenie słomą kojca czy rozkład zagrody. Ważny jest rodzaj podłoża:
• utrzymanie ściółkowe zapewnia świniom wygodne legowisko, poprawia higienę, zwiększa przyczepność do podłoża. Ściółka odwraca uwagę zwierząt, stwarzając możliwość jej penetrowania i zabawy. Ścielenie podłogi zapobiega agresji czy obgryzania ogonków. Lochom pozwala na staranne przygotowanie gniazda. W przypadku braku ściółki samica jest niespokojna, często przybiera pozycję siedzącego psa, wykonuje ruchy symulujące słanie gniazda.
• U zwierząt utrzymywanych bezściółkowo notuje się większą aktywność, agresywność i częstsze występowanie uszkodzeń ciała
Inne grupy tworzy się z loch, które są po odsadzeniu od nich prosiąt prosiąt i które chce się możliwie najszybciej pokryć. Wówczas daje się kilka loch razem, aby zsynchronizować ruję. Dochodzi wówczas między nimi do walk o hierarchię i jeśli jest więcej niż 7 sztuk zwierząt trwają one odpowiednio dłużej, mogą wówczas prowadzić do wyczerpania lub zranień niektórych zwierząt.
Ważne jest też zagęszczenie zwierząt – kiedy nie jest zbytnio gorąco,świnie leżą ciasno obok siebie, a jeśli jest upał to kładą się na boku, całkiem wolno,z wyciągniętymi nogami.
Także przy wstawaniu świnie nie mogą sobie wzajemnie przeszkadzać, bo prowadzi to do agresji, pogryzień i innych niewłaściwych zachowań. Tak więc wielkość grupy i zagęszczenie mają wpływ na poziom agresji wśród zwierząt. Grupy tworzone z prosiąt pochodzących z jednego miotu potrzebują niewielkiej powierzchni, w przeciwieństwie do grup złożonych z osobników pochodzących z różnych miotów. Gdy zapewni się grupie zwierząt odpowiednią do ich liczby powierzchnię, nie stwierdza się wyraźnych oznak dominacji. Nieadekwatna do liczby zwierząt powierzchnia powoduje to że porządek nominacyjny jest manifestowany przez gryzienie i przepychanie. Im mniej pow. przypada na jedno zwierzę, tym częściej występują walki pomiędzy osobnikami. Zatem im bardziej liczna grupa świń, tym większa pow. powinna przypadać na jedno zwierzę.
Na małych powierzchniach komunikacja między osobnikami jest utrudniona i stąd wynika mniejsza stabilność hierarchi dominacji objawiającą się zwiększeniem agresywności, świnie stają się niespokojne, mniej czasu poświęcają na jedzenie i odpoczynek, a agresja wśród stłoczonych zwierząt wynika z naruszenia przestrzeni indywidualnej każdego osobnika i braku możliwości ucieczki, która jest najczęstszą odpowiedzią na agresję i sposobem uniknięcia agresora. Ograniczenie dystansu ucieczki może być czynnikiem powodującym nagłe wybuchy agresji.

Comments are closed.