ZACHOWANIA ZABAWOWE u świń

ZACHOWANIA ZABAWOWE u świń
Występuje wyraźne pokrewieństwo pomiędzy zabawą a zachowaniami poznawczymi. Zabawa jest może najlepiej scharakteryzowana przez to , że jest parametrem określającym zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt. Chociaż zachowania związane z zabawą są podobne do poznawczych, kieruje nimi inna motywacja.
U prosiąt możemy zauważyć wiele zabaw, o ile nadaje się do tego otoczenie. Do zabawy prosięta wykorzystują elementy zachowań z różnych kręgów funkcyjnych ( jedzenie i ssanie, rycie i otrząsanie się, walka i ucieczka ). Zwierzęta starają się wybrać to, co w danej chwili sprawia im największą radość – im młodszy osobnik tym więcej czasu spędza na zabawie.
Zabawy a także pozorowane walki przyczyniają się do porozumiewania się z rodzeństwem i do rozpoznawania otoczenia. Wyróżnia się 5 form zabaw u świń:
• zabawy inicjujące – najczęściej są to wyskoki do góry, poszturchiwania, galop z podskokami
• zabawy kontaktowe z rodzeństwem lub z matką
• walki, jako forma zabawy
• zabawy biegowe
• zabawy indywidualne
Do zabaw mogą być wykorzystywane różne przedmioty ( łańcuch swobodnie zawieszony nad kojcem, piłki, butelki po dużej wodzie mineralnej, pęk świeżej słomy itp.)
Prosięta chętnie ganiają się szybkim galopem na dłuższych odcinkach lub dookoła. Często czynią to całą grupą. Także szarpanie i siłowanie jest jedną z ulubionych zabaw prosiąt. Podskakiwanie, przesuwanie rzeczy, próby przewrócenia koryta, próby jeżdżenia na drugim prosięciu to często obserwowane formy zabawy.
Również starsze tuczniki wykonują skoki w powietrzu, rozsypują i rozgryzają słomę, przesuwaja ją na stertę a potem znowu rozsypują. Świeża słoma może zająć tuczniki nawet na kilka godzin.
Rozpłodowe maciory i knury na pastwisku kłusuja często, a nawet galopują, wyszarpuja pęki trawy wraz z korzeniami i potrząsaja zdobyczą, często też grają chętnie małymi przedmiotami, biorąc je do pyska.

Comments are closed.