Zaburzenia rozwojowe. Patologia mięśni szkieletowych.

Zaburzenia rozwojowe. Patologia mięśni szkieletowych.
Niedorozwój (hipoplasia), brak (aplasia), rzadko nadmierny rozrost (hyperplasia). U cieląt i jagniąt wrodzony rozrost mięśni lędźwiowych, karku. Mogą pojawić się blaszki kostne – anomalia ta polega na ilościowym rozroście, wzroście włókien mięśniowych; przepona – wrodzona szczelina – fissura diaphragmatei congenita, przez którą dochodzi do przemieszczenia narządów z jamy brzusznej do piersiowej.

Zanik mięśni. Patologia mięśni szkieletowych.

Zanik mięśni. Patologia mięśni szkieletowych.
Atrophia musculorum – miejscowy lub ogólny; mięśnie są blade, suche, wiotkie; odpowiadające im części ciała mają mniejszą objętość i sprawiają wrażenie zapadniętych, a pod skórą widoczne są kontury szkieletu kostnego. Może towarzyszyć temu obrzęk tkanki łącznej śródmiąższowej lub rozrost tkanki tłuszczowej – może on przysłaniać obraz, tzw. pseudohypertrophia lipomatosa – pozorny […]

Zmiany barwnikowe. Patologia mięśni szkieletowych.

Zmiany barwnikowe. Patologia mięśni szkieletowych.
• Melanosis musculorum (maculosa) – często spotykana u cieląt; jest objawem ogólnej melanozy; chromatofory występują w podścielisku łącznotkankowym. Czerniaczka z wiekiem ulega zanikowi, nie należy jej łączyć z czerniakiem (melanoma).
• Icterus – żółtaczka; daje żółte zabarwienie, podobnie jak karmienie zwierząt makuchem lnianym.
• Myositis eosinophilica – eozynofilowe zapalenie mięśni u psów, proces zapalny z […]

Zaburzenia w krążeniu. Patologia mięśni szkieletowych.

Zaburzenia w krążeniu. Patologia mięśni szkieletowych.
• Krwotoki pochodzenia urazowego – przerwane naczynie przy otwartych lub zamkniętych uszkodzeniach mięśni; mniejsze lub większe ogniska, podbiegnięcia, krwiaki.
• Krwotoki per diapedesin – są wynikiem zaburzeń przepływu włośniczkowego, powstałych w wyniku uszkodzenia śródbłonka czynnikami toksycznymi, np. przy zatruciu fosforem, rtęcią lub czynnikami bakteryjnymi w trakcie posocznicy lub w zapaleniach; silną wybroczynowość powodują […]

Zmiany wsteczne. Patologia mięśni szkieletowych.

Zmiany wsteczne. Patologia mięśni szkieletowych.
• Zwyrodnienie miąższowe tj. białkowe (degeneratio parenchymatosa musculorum).
Najprostsza postać przy chorobach zakaźnych i zatruciach – mięśnie są suche, jasne, jak ugotowane, włókna tracą poprzeczne prążkowanie, ulegają rozpuszczeniu na ziarenka. Może być to zmiana miejscowa lub wstęp do martwicy.
• Zwyrodnienie szkliste, martwica woskowa Zenkera (degeneratio hialoidea musculorum).
Przebiega z zanikiem włókien mięśniowych. Mięśnie przyjmują barwę […]

Zmiany wsteczne. Patologia mięśni szkieletowych.

Zmiany wsteczne. Patologia mięśni szkieletowych.
• Zwyrodnienie miąższowe tj. białkowe (degeneratio parenchymatosa musculorum).
Najprostsza postać przy chorobach zakaźnych i zatruciach – mięśnie są suche, jasne, jak ugotowane, włókna tracą poprzeczne prążkowanie, ulegają rozpuszczeniu na ziarenka. Może być to zmiana miejscowa lub wstęp do martwicy.
• Zwyrodnienie szkliste, martwica woskowa Zenkera (degeneratio hialoidea musculorum).
Przebiega z zanikiem włókien mięśniowych. Mięśnie przyjmują barwę […]

Zmiany zapalne. Patologia mięśni szkieletowych.

Zmiany zapalne. Patologia mięśni szkieletowych.
• Myositis serosa – zapalenie surowicze mięśni.
Jego powstawanie wiąże się z alergiami, a u ludzi także z chorobą gośćcową. Jedyną przyczyną zapalenia mięśni u zwierząt są jego zwyrodnienia. Zapalenia schodzą szybko i często są nierozpoznawane. Jest to surowiczy obrzęk tkanki, więc jest ona obrzękła, nacieczona, pojawiają się komórki zapalne.
• Myositis purulenta – zapalenie […]

Zapalenia ziarninujące mięśni. Patologia mięśni szkieletowych.

Zapalenia ziarninujące mięśni. Patologia mięśni szkieletowych.
• Gruźlica – myositis tuberculosa s. tuberculosis musculi.
Do zakażenia dochodzi dwoma drogami:
- drogą hematogenną w okresie wczesnego uogólnienia; to powoduje, że mamy gruzełki gruźlicze z tendencją do zlewania się, a później serowacenia i wapnienia. W mięśniach ogólnie tbc. występuje rzadko;
- drogą limfatyczną – do stawów, kości, węzłów chłonnych. Obraz morfologiczny j.w.
• Myositis […]

Nowotwory mięśni. Patologia mięśni szkieletowych.

Nowotwory mięśni. Patologia mięśni szkieletowych.
Rzadko i w weterynarii nie mają znaczenia.
• Rhabdomyoma – mięśniak prążkowano-komórkowy.
Rozpoznanie możliwe tylko histologicznie i rozpoznanie to jest teoretyczne, bo od razu przechodzi w postać złośliwą rhabdomyosarcoma. Granica między obu postaciami jest bardzo cienka. Szybko się uzłośliwia. Wychodzi z włókna mięśniowego.
• Włókniak – fibroma.
• Śluzak – myxoma.
• Tłuszczak – lipoma.
Mogą się uzłośliwić – końcówka –sarcoma.
• Inne […]

Torbiele. Patologia mięśni szkieletowych.

Torbiele. Patologia mięśni szkieletowych.
Skórzasta – przemieszczenie się części nabłonka. Efektem są twory zawierające elementy naskórka, zęby. Powinna być usunięta. Uzłośliwiaja się.