Pasożyty. Patologia mięśni szkieletowych.

Pasożyty. Patologia mięśni szkieletowych.
• Sarcosporidioza.
Różne typy; każdy gatunek ma swój. Jest to pasożyt włókna mięśniowego. Znajduje się w miocycie. Makroskopowo raczej nie do rozpoznania. Włókno jest jaśniejsze, połyskujące. Zjedzenie przez człowieka nie jest szkodliwe. Zmiany mikro- i makroskopowe są widoczne, gdy pasożyt obumiera. Produkuje sarkosporydynę i sarkocystynę, odczynem są komórki nabłonkowate, komórki olbrzymie ciał obcych i […]

Patologia ścięgien.

Patologia ścięgien.
Ścięgno stabilizuje włókno mięśniowe.
• Luxatio tendae.
Zwichnięcie ścięgien – ześlizguje się z podłoża kostnego i leży z boku. Często u sportowców i u ptaków chorych na perozę – perosis – powodem jest niedobór manganu. Ścięgno zamiast leżeć w rowku, ześlizguje się, a rowek się wygładza w wyniku niedoboru. Kury uginają się i chodzą na skokach.
• Ruptura tendae […]

Zaburzenia w krążeniu (pahymening). OPONA TWARDA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.

Zaburzenia w krążeniu (pahymening). OPONA TWARDA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.
• Punkcikowate wybroczyny w chorobach zakaźnych zdarzają się w oponie twardej bardzo rzadko, najczęściej w wągliku i pomorze świń. Najczęściej zdarzają się per rhexin. Krew zbiera się między okostną a oponą twardą – krwiaki nadoponowe – haematoma epidurale.
• Większe wylewy krwi powodują ucisk i zaburzenia nerwowe. W rdzeniu kręgowym […]

Zaburzenia przemiany materii. OPONA TWARDA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.

Zaburzenia przemiany materii. OPONA TWARDA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.
Wśród zmian związanych z przemianą materii znaczenie mają zmiany szkliste, co prowadzi do zgrubienia opony twardej i połączenia z pokrywą kostną w wyniku odkładania się soli wapnia u psów powyżej 8 lat; u kotów dochodzi czasem w wyniku starczej metaplazji do… (?)
Występuje w postaci sinawych guzków podobnych do […]

Zapalenia - pachymeningitis. OPONA TWARDA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.

Zapalenia - pachymeningitis. OPONA TWARDA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.
W przeciwieństwie do zapalenie opony miękkiej zdarza się rzadziej. Ropne zapalenie – p.purulenta – ma powiązanie z przeniesieniem się procesu zapalnego z otaczających naczyń lub otaczających narządów, np. zapalenie kości. Proces zapalny może mieć charakter zewnętrzny – p.purulenta externa – prowadząc do zapalenia zewnętrznych powierzchni umiejscowionych między oponą […]

Pasożyty. OPONA TWARDA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.

Pasożyty. OPONA TWARDA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.
W przestrzeni nadoponowej rdzenia kręgowego u bydła i innych przeżuwaczy, spotyka się wędrujące larwy gza bydlęcego Hypoderma bovis. Poza obrzękiem pasożyty nie powodują innych zmian. Czasem jednak rozwijają się dalej w rdzeniu kręgowym, co powoduje jego ucisk. U zwierzyny łownej czasem pod oponą twardą pasożytuje tzw. Setaria, która w wyniku […]

Zaburzenia w krążeniu (leptomening). OPONA MIĘKKA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.

Zaburzenia w krążeniu (leptomening). OPONA MIĘKKA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych.
Wylewy krwi zdarzają się często. Krwawienia:
- per diapedesin – najczęściej przy zakażeniach posocznicowych – wągliku, pomorze świń, przy porażeniach popromiennych, porażeniach prądem elektrycznym,
- per rhexin – wylewy krwawe do przestrzeni podpajęczynówkowej lub podoponowej.
Poza wylewami krwi znaczenie ma obrzęk związany z przepuszczalnością naczyń, co może być powodem zastoju […]

Zaburzenia barwnikowe. OPONA MIĘKKA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych

Zaburzenia barwnikowe. OPONA MIĘKKA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych
Czerniaczka opony miękkiej (rzadko opony twardej i okostnej) zdarza się u bydła jako szaro-czarne zmiany u podstawy czaszki. Jest to wada wrodzona – wynik zbierania się chromatoforów w tkance łącznej opon.

Zapalenie – leptomeningitis. OPONA MIĘKKA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie – leptomeningitis. OPONA MIĘKKA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych
Najczęściej drogą krwi lub stany posocznicowe, rzadziej w wyniku przeniesienia się z sąsiedztwa. Zapalenie opony miękkiej ograniczyć może się do podstawy mózgu – meningitis basiliaris, do krzywizny – m.oovexitatis, albo w sposób rozlany – często zapalenie występujące z zapaleniem mózgu i rdzenia – meningoencephalomyelitis.
Zależnie od wysięku jest: surowicze, […]

Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych. OPONA MIĘKKA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych

Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych. OPONA MIĘKKA Patologia opon mózgowo-rdzeniowych
• Oponiak – meningeoma s. meningioma.
Jest najbardziej typowym. Wywodzi się z utkania opon mózgowo-rdzeniowych, wolno rośnie, twardy, włóknisty. Odcina się wyraźnie od tkanki mózgowej, ma duże rozmiary. Inne tego samego pochodzenia mogą mieć tkankę kostną, chrzęstną lub zwapniałe masy, tzw. ciałka piaszczakowate – psammoma. W zależności od lokalizacji prowadzą […]