Zapalenia ziarninujące mięśni. Patologia mięśni szkieletowych.

Zapalenia ziarninujące mięśni. Patologia mięśni szkieletowych.

• Gruźlica – myositis tuberculosa s. tuberculosis musculi.
Do zakażenia dochodzi dwoma drogami:
- drogą hematogenną w okresie wczesnego uogólnienia; to powoduje, że mamy gruzełki gruźlicze z tendencją do zlewania się, a później serowacenia i wapnienia. W mięśniach ogólnie tbc. występuje rzadko;
- drogą limfatyczną – do stawów, kości, węzłów chłonnych. Obraz morfologiczny j.w.
• Myositis actinomyotica.
Chorują kości, głównie zębodoły, co przechodzi na mięśnie żwacza. Najczęściej u bydła. Jest bardzo klasyczny obraz promienicy – wytworzenie guzów o charakterze ropnym, o tendencji do pękania i tworzenia przetok na zewnątrz. Potwierdzenie bakteriologiczne i histologiczne.
• Myositis botryomycosa.
Schorzenie występujące bardzo rzadko, zwykle u koni w m.sternocleidomastoideus. Obraz podobny do promienicy. Guzek makroskopowo bardzo kolorowy. Potwierdzenie – badania histologiczne i bakteriologiczne.
• Granuloma Roechi.
Nie jest to większy problem kliniczny. Jest to obraz martwicy rozpływającej się, a później suchej, o zmiennej barwie żółtej do czerwonej; później powstaje ziarnina. Lokalizuje się w tylnej części brzucha, okolicy ogona, uda.

Comments are closed.