Zmiany barwnikowe. Patologia mięśni szkieletowych.

Zmiany barwnikowe. Patologia mięśni szkieletowych.

• Melanosis musculorum (maculosa) – często spotykana u cieląt; jest objawem ogólnej melanozy; chromatofory występują w podścielisku łącznotkankowym. Czerniaczka z wiekiem ulega zanikowi, nie należy jej łączyć z czerniakiem (melanoma).
• Icterus – żółtaczka; daje żółte zabarwienie, podobnie jak karmienie zwierząt makuchem lnianym.
• Myositis eosinophilica – eozynofilowe zapalenie mięśni u psów, proces zapalny z dużym nagromadzeniem eozynocytów, na tle pasożytniczym lub alergicznym; daje zielonkawe zabarwienie mięśni.

Comments are closed.