Pasożyty. SERCA

Pasożyty. SERCA
• Sarcosporidioza.
Każdy gatunek zwierząt ma swoje sporidiae, nie jest możliwe ich makroskopowe badanie. Uwalniają sarkocystynę i sarkosporydynę – dwie toksyny, które prowadzą do martwicy, miolizy, zwapnienia.
Jeżeli pasożyty żyją, to znajdują się we włóknie mięśniowym. Jego zjedzenie przez człowieka nie jest groźne. Występują w różnym nasileniu u bydła, gł. przy białaczce serca.
• Toxoplazmoza.
Wywoływana przez Toxoplasma gondii – […]

Nowotwory serca.

Nowotwory serca.
• Mięśniak prążkowano-komórkowy (rhabdomyoma) i jego złośliwa postać (rhabdomyosarcoma). Jak się da, to operujemy go szybko, bo szybko przechodzi w formę złośliwą;
• Tłuszczak;
• Śluzak;
• Włókniak;
• Białaczka limfatyczna u bydła – forma guzowata i forma rozlana. Miejscem predylekcyjnym jest przedsionek prawy, będą też zmiany w węzłach chłonnych.
Nowotwory przerzutowe gł. z wątroby, tarczycy i czerniak złośliwy. Najczęściej spotykamy się z białaczką […]

Zapalnie gruźlicze – myocarditis tuberculosa.

Zapalnie gruźlicze – myocarditis tuberculosa.
Albo zapalenie jest przy zapaleniu worka osierdziowego jako uogólnienie, albo jako proces przewlekły. Prątki wysiewają się także w mięśniu sercowym. Spodziewamy się gruzełków prosówkowych, serowaciejących i wapniejących. Występująca tylko u świń gruźlica też może poprzez nasierdzie przenieść się do serca. Powstaje serce pancerne – rozlana ziarnina.

Zapalenie eozynofilne – myocarditis eozynophilica.

Zapalenie eozynofilne – myocarditis eozynophilica.
W obrazie makroskopowym serce przyjmuje zielonkawy błyszczący odcień. Jest to wyraz zaatakowania serca przez pasożyty:
- sarcosporidia,
- toxoplasma,
- robaki, np. Filaria, zabłąkane Trichinella spiralis.
Rozpoznanie mikroskopowe – albo spotkamy pasożyty otoczone naciekiem eozynofilowym, albo sam naciek.

Urazowe zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis traumatica.

Urazowe zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis traumatica.
Jest to wniknięcie ciała obcego do mięśnia sercowego, np. ciało obce wędrujące z czepca. Jeżeli jest jałowe, to wywołuje niewielki stan zapalny, zazwyczaj zostaje otoczone tkanką łączną. Gorzej, jeżeli ciało obce niesie ze sobą bakterie i mamy wtedy takie zapalenie, jakie bakterie zostaną przyniesione (ropne, martwicowe).
Druga droga wejścia jest […]

Przewlekłe kostniejące zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis chronica ossificans.

Przewlekłe kostniejące zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis chronica ossificans.
Zjawisko rzadko spotykane. Wystąpić może u starych koni, najlepiej widoczne w przedsionku prawym. Przyczyna nieznana, ale mówi się o przyczynie hypergiczno-alergicznej. Serce narażone było wielokrotnie na stany alergiczne. W mięśniu sercowym spotykamy płytki i beleczki kostne jak w prawidłowej kości. Powstaje ziarnina zapalna, która ma za zadanie […]

Martwicowe zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis necroticans s. necrobacillosis metastatica cordis.

Martwicowe zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis necroticans s. necrobacillosis metastatica cordis.
Przyczyną jest pałeczka martwicowa. Często przyczyną są przerzuty z gruczołu mlekowego, zapalenia tworzywa kopytowego, racicowego, tzn. zanokcicy, martwicowe zapalenie wątroby. Rozpoznanie proste – jedno lub kilka suchych, ostro odgraniczonych ognisk koloru gliny bądź żółtego, przypominające stary, suchy ser i naciek zapalny obwodowo. Wygojenie poprzez ziarninowacenie […]

Zapalenie ropne serca – myocarditis purulenta.

Zapalenie ropne serca – myocarditis purulenta.
Bakteria Corynobacterium pyogenes z krwią, najczęściej przy posocznicy, lub z innych ognisk ropnych dostaje się do serca. Na tle ciemnoczerwonego mięśnia sercowego widać ropnie koloru żółtego, białego, otoczone najczęściej obwódką przekrwienia obocznego. Jeżeli nie nastąpi wyleczenie poprzez bliznowacenie, powstaje ropień serca – abscessus cordis – duży twór odpowiadający wszystkim cechom […]

Zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis.

Zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis.
Zapalenie i zwyrodnienie często nachodzą na siebie. U zwierząt zapalenie ma charakter zakaźny. Do chorób tych zaliczamy:
- pryszczycę, z charakterystycznym sercem tygrysim,
- szelestnicę,
- salmonelozę u ptaków, tzw. paratyfus,
- parwowirozę u psów,
- niedokrwistość zakaźną koni (obecnie nie występuje w Europie).
Tam gdzie jest zapalenie wirusowe nie będzie stanu ropnego – będą histiocyty, plazmocyty. […]

Pęknięcie serca – ruptura cordis.

Pęknięcie serca – ruptura cordis.
a) traumatica – urazowe. Postrzał serca, najczęściej z wlotem i wylotem pocisku, rany kłute nożem (noża nie należy wyciągać z rany), tępe urazy, potrącenie przez samochód, kopnięcie. Skutki – wylanie się krwi do worka osierdziowego, tamponada serca i śmierć. W przypadku rozerwania worka osierdziowego, krew wylewa się do jamy klatki piersiowej.
b) spontanica – […]