Nowotwory serca.

Nowotwory serca.
• Mięśniak prążkowano-komórkowy (rhabdomyoma) i jego złośliwa postać (rhabdomyosarcoma). Jak się da, to operujemy go szybko, bo szybko przechodzi w formę złośliwą;
• Tłuszczak;
• Śluzak;
• Włókniak;
• Białaczka limfatyczna u bydła – forma guzowata i forma rozlana. Miejscem predylekcyjnym jest przedsionek prawy, będą też zmiany w węzłach chłonnych.
Nowotwory przerzutowe gł. z wątroby, tarczycy i czerniak złośliwy. Najczęściej spotykamy się z białaczką bydła, później z przerzutowymi.

Comments are closed.